SFCC Graphic Design Portfolio Show

Hamilton Studios

1427 W. Dean Ave.

Food | Drink | Design

Jun 12 | 5pm - 8pm

Rachel Corbett Name
Rachel Corbett
Dominica Ann Name
Dominica Ann
Cameryn Ebner Name
Cameryn Ebner
Joel Gillespie Name
Joel Gillespie
Cooper Goodwin Name
Cooper Goodwin

Cooper Goodwin

Illustrator | Composer | Animator

gooseworxportfolio.tumblr.com

bambaiski@gmail.com

Nathan Grady Name
Nathan Grady
Catherine Leslie Name
Catherine Leslie
Taysha Lopez Name
Taysha Lopez
Renae Lorentz Name
Renae Lorentz
Morgan Lynch Name
Morgan Lynch
Lisa Mattson Name
Lisa Mattson
Jennifer McCoy Name
Jennifer McCoy
Marshall McLean Name
Marshall McLean
Nizhoni Payne Name
Nizhoni Payne
Rachel Peterson Name
Rachel Peterson
Kara Powell Name
Kara Powell Payne
Marcus Robinette Name
Marcus Robinette
Anna Rowe Name
Anna Rowe Payne
Donnie Scouton Name
Donnie Scouton
Cody Tibesar Name
Cody Tibesar
Lavonne West Name
Lavonne West
Joey Name

A special thank you to our sponsors